Portada > Serveis

Serveis Congressos, incentius, serveis corporatius, DMC, gestió d'espais

Abans

 • Proposta de possibles destinacions
 • Selecció de seus
 • Planificació
 • Visites d’inspecció
 • Control financer i de pressupostos
 • Negociació de terminis 
 • Contractació de proveïdors locals
 • Disseny de la imatge gràfica
 • Presentació de candidatures
 • Estudi de viabilitat
 • Recerca de patrocinis
 • Definició d’organigrames:
  • Comitè Científic
  • Comitè Organitzador
  • Secretaria Tècnica
 • Creació de webs específiques
 • Plataforma d’inscripcions online
 • Facturació d’inscripcions
 • Plataforma de presentació d’abstracts científics
 • Disseny i construcció d’estands comercials

Durant

 • Equip de treball i hostesses multilingües 
 • Implementació de la imatge gràfica
 • Acollida dels participants (Hospitality)
 • Gestió de tots els transports relacionats
 • Gestió de l’allotjament
 • Regidoria dels actes
 • Intèrprets i cabines de traducció simultània
 • Ambientació dels espais
 • Control del càtering i la restauració
 • Organització de visites guiades 
 • Activitats de lleure addicionals
 • Activitats de Team Building
 • Control dels proveïdors implicats

Després

 • Tancament de pressupostos
 • Recepció de factures
 • Reclamació de cobraments pendents
 • Gràfics de participació.
 • Elaboració d’informes finals