Portada > Grup Congrés > VALORS DE SOSTENIBILITAT

VALORS DE SOSTENIBILITAT

Creiem necessari i així ho pensem que el desenvolupament de la nostra activitat ha de ser compatible amb el respecte al medi ambient, la biodiversitat i els ecosistemes naturals. En aquest sentit, el creixement de la nostra empresa vol tenir en compte i aplicar els principis de sostenibilitat. Per viure en un planeta més net per a tots. Volem ajudar a frenar els desafiaments globals davant els quals ens trobem.

 • Crear estratègies alineades amb els objectius de l'empresa.
 • Comptar amb una missió, una visió i uns valors dins l'organització.
 • Mantenir, crear o millorar la reputació de la marca.
 • Ser capaços de complir amb el que esperen els nostres clients i col·laboradors.
 • Generar noves oportunitats per créixer.

La nostra MISSIÓ (per què existim)

Volem gestionar una organització d’esdeveniments (reunions, congressos, fires, etc.), tot garantint en cada un d’ells la màxima qualitat i eficiència, dins d’un marc de sostenibilitat.

La nostra VISIÓ (què volem ser)

Volem ser una organització:

 • Amb esperit de servei, oberta i propera a la societat, que generi confiança.
 • Basada en el coneixement, amb una cultura estimulant i un equip humà cohesionat i compromès.
 • Basada també en l’eficiència i l'eficàcia d'un treball ben fet.

Els nostres VALORS

Orientació al client: descobrim, entenem i consolidem les necessitats dels nostres clients, establint-unes relacions honestes, sinceres, amb un tractament proper i respectuós.

Respecte al medi ambient: compromís amb el medi ambient, minimitzant l’impacte ambiental de les nostres actuacions i contribuint a la preservació i conservació de la biodiversitat.

Respecte a les persones: s’aposta per unes relacions laborals adequades i estables, en un marc d’igualtat d’oportunitats.

Desenvolupament: afavorim el desenvolupament de les persones mitjançant la cohesió, la col·laboració i el treball en equip.

Innovació i recerca: desenvolupar idees per a millorar el servei que donem a la societat i la innovació tecnològica.

Integritat: A través d’un comportament honest, digne i ètic, que generi confiança en la nostra empresa sobre la base de la transparència en la gestió i en la comunicació que transmetem als nostres grups d’interès.

Transparència: capacitat de comunicar i informar de manera sincera i veraç qui som, què fem i el perquè, generant confiança, credibilitat i reputació entre els diferents grups d'interès.

 • Elaboració de pressupostos sostenibles
 • Procés de treball participatiu i compartit
 • Comunicació a les empreses de la normativa legal vigent aplicable al seu sector en tot allò relacionat amb la nostra actitud responsable (recollida selectiva, accessibilitat, seguretat)

Servei a la societat: compromís per cobrir les necessitats i conèixer les expectatives de la societat.

Credibilitat: Sempre complim la nostra paraula!!!!

 

Compensació de les emissions de CO2

Grup Congrés anima els seus clients i col·laboradors a fer el càlcul i la compensació de les emissions de CO2 dels esdeveniments en els quals participen.

La petjada de carboni és l’indicador de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) associades al cicle de vida d’un producte, servei o organització.

Es quantifica en emissions de CO2 equivalents que són alliberades a l’atmosfera. La seva determinació i càlcul es basa en estàndards com ara el "Protocol de gasos amb efecte hivernacle".

Si assisteixes a un esdeveniment i vols compensar la petjada de la teva participació individual, clica en els següents enllaços:

Webs de referència:

http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/ecodisseny/eines/eines_av/petjada_carboni/

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/guia_de_calcul_demissions_de_co2/

Calculadora d'emissions d'una activitat:

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/calculadora_demissions/

Calculadores de petjada ecològica:

https://www.ceroco2.org/calculadoras/

https://footprint.wwf.org.uk/

https://co2.myclimate.org/en/offset_further_emissions

 

A continuació, et convidem a conèixer la política de turisme responsable i unes bones pràctiques per contribuir a la sostenibilitat: